Kính chào quý khách. Công ty CONSTAR cung cấp mẫu hợp đồng xây dựng phần thô dưới đây để quý khách tham khảo. 


Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở phần thô.Hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa các bên giao thầu (chủ đầu tư) và bên nhận thầu (nhà thầu/ công ty xây dựng, ..) để thực hiện công việc thi công xây dựng nhà ở.

Tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương thì thi công xây dựng phần thô nhà ở gia đình là đã bao gồm: chi phí vật tư phần thô (sắt, thép, cát, xi, …) và chi phí nhân công xây dựng đến hoàn thiện.


Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở phần thô.
Hợp đồng thi công xây dựng rõ ràng sẽ hạn chế phát sinh trong quá trình xây nhà.

Cơ sở pháp lý để xây dựng mẫu hợp đồng.


Công ty CONSTAR xây dựng mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà phần thô hiện tại căn cứ theo:

  • Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Luật xây dựng số 50/2014 QH13 ngày 18/6/2014 của quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 4;
  • Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 16/2/2013 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
  • Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;
  • Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
  • Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;

Lưu ý khi tham khảo hợp đồng xây dựng phần thô nhà ở.


  • Mỗi gia đình có yêu cầu thi công xây dựng, yêu cầu về biện pháp, tiến độ, vật tư, thanh toán, … khác nhau. Quý khách nên thảo luận với công ty xây dựng nhà ở để cùng điều chỉnh các điều khoản trên hợp đồng xây nhà ở cho phù hợp.
  • Mẫu hợp đồng này là của Công ty CONSTAR phát hành. Công ty CONSTAR có thể cập nhật, thay đổi để phù hợp theo quy định của pháp luật mà không báo trước.


Để xây dựng mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở ngày càng hoàn thiện hơn và đảm bảo cao nhất về pháp lý, quyền lợi và nghĩa vụ cho chủ đầu tư và nhà thầu. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng gióp từ quý khách.

CONSTAR | Xây Mơ Ước, Dựng Niềm Tin!


Cách tính dự toán chi phí xây dựng nhà phố phần thô.