Kính chào quý khách. CONSTAR cung cấp mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói dưới đây để quý khách quan tâm tiện tham khảo.


Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà trọn gói.


Được hiểu là văn bản thỏa thuận giữa các bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện toàn bộ công việc thi công xây dựng nhà.

Xây nhà trọn gói là hình thức xây nhà mà bên nhận thầu chịu toàn bộ chi phí vật tư, nhân công, quản lý, … để hoàn tất công việc theo yêu cầu như thỏa thuận. Hình thức này còn được gọi là xây nhà chìa khóa trao tay.


Căn cứ cơ sở pháp lý để xây dựng mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói.


Mẫu hợp đồng này được xây dựng căn cứ theo:

  • Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015.
  • Luật xây dựng số 50/2014 QH13 ngày 18/6/2014 của quốc hội khóa 10 kỳ họp thứ 4.
  • Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 16/2/2013 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình.
  • Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.
  • Nghị định 37/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
  • Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Lưu ý khi tham khảo mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói.


  • Mỗi hợp đồng có yêu cầu thi công xây dựng, yêu cầu về biện pháp, tiến độ, vật tư, thanh toán, … khác nhau. Quý khách nên thảo luận với công ty xây dựng nhà ở để cùng điều chỉnh các điều khoản trên hợp đồng xây nhà ở cho phù hợp.
  • Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói này là của Công ty CONSTAR phát hành. Chúng tôi có thể cập nhật, thay đổi để phù hợp theo quy định của pháp luật mà không báo trước.


Để xây dựng mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở ngày càng hoàn thiện và đảm bảo cao nhất về pháp lý, quyền lợi và nghĩa vụ cho chủ đầu tư và nhà thầu. Chúng tôi hy vọng nhận được ý kiến đóng gióp hơn nữa từ quý khách.


CONSTAR | Xây Mơ Ước, Dựng Niềm Tin!

Tham khảo cách tính chi phí xây nhà.